Waarom oefentherapie?

'Waarom' oefentherapie Cesar?

Het uitgangspunt van de oefentherapie is dat de mens het vermogen heeft tot (motorisch) leren. Daardoor ook tot vorming en omvorming van gewoonten in houding, beweging en ademhaling.
Een belangrijk doel in de behandeling is het eigen bewegen te leren waarnemen en manieren aanleren die (mogelijk) meer voordelen bieden.

Communicatie
Een goede wederzijdse communicatie tussen u en mij is essentieel voor het slagen van de behandeling. Ik informeer u over de diagnose en het behandelplan. Van u wordt een actieve rol verwacht door aan te geven hoe u de oefeningen ervaart.

Therapeut
Het is belangrijk om bewust te worden van uw bewegingspatroon tijdens uw activiteiten. Hoe beweegt u en waarom doet u dat op die manier. U wordt bewust van de reactie van het lichaam op pijn, (over)belasting en spanning. U leert de oorzaak van de klacht herkennen en begrijpen en u er alerter mee om kunt gaan en de klacht vermindert of verdwijnt.

Cliënt
De behandeling is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat oefeningen en adviezen gericht zijn op uw dagelijkse activiteiten zowel in de werkomgeving, thuissituatie als sport en of andere activiteiten.