Vergoeding

De kosten van de therapie worden alsvolgt vergoed:

Oefentherapie Mensendieck/Cesar: Uw behandelingen worden vergoed afhankelijk van uw polisvoorwaarden uit de aanvullende verzekering. Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren.

Wordt uw behandeling niet vergoed maar wilt u wel graag gebruik maken van oefentherapie neemt u dan contact op voor meer informatie. 

Haptonomische begeleiding: 70 minuten à 70 euro.

Indien bij verhindering de geplande afspraak niet minimaal 24 uur van te voren wordt afgezegd, kunnen de kosten voor 75% in rekening gebracht worden.